Correcció i revisió lingüística

Correccions lingüístiques i ortotipogràfiques d'originals, proves d'impremta, galerades, pàgines web, etc., en qualsevol idioma, amb l'objectiu de garantir la qualitat i imatge de les vostres comunicacions empresarials o personals.
A banda d'això, totes les traduccions passen pel departament de correcció, on revisors amb les mateixes competències lingüístiques que el traductor, verifiquen la qualitat de la traducció.

Contacte

Tel. (+34) 972 671 042
info@tradumots.com

c. Sant Esteve, 7 - 7 17600 Figueres (Girona)
Fax (+34) 972 678 772

Promocions
  •   PLAY VIDEO
  • Enviar

  • Conveni de col·laboració amb

  • Empresa col·laboradora amb el programa

  • Empresa associada a

  • Els nostres clients

Tradumots c. Sant Esteve, 7 - 7 17600 Figueres (Girona)  |  Tel. (+34) 972 671 042  |  Fax (+34) 972 678 772  |  info@tradumots.com